Title Image

Board of Directors

 • George C.K. Liu, MD, President & CEO
 • James Chang, MD, Honorary Senior Vice President
 • Sun Hoo Foo, MD, Honorary Senior Vice President
 • Bing Lu, MD, Secretary
 • Ching-Yin Lam, MD, Treasurer
 • Alan Yao, MD
 • Alice Lau, MD
 • Bingjing Roberts, MD
 • Felix Chu, DO
 • HuiFang Xiao, MD
 • Jonathan Chang, MD
 • Kee-Yee Shum, MD
 • Rex Wu, MD
 • Shuk-Yi Lee, MD
 • Thomas K. Chan, MD
 • Wenhong Zhou, MD, PhD
 • Man-Ling Ngai, MD , Advisor