Title Image

Board of Directors

 • George C.K. Liu, MD, President & CEO
 • Jonathan Chang, MD, Vice President
 • James Chang, MD, Honorary Senior Vice President
 • Sun Hoo Foo, MD, Honorary Senior Vice President
 • Bing Lu, MD, Secretary
 • Ching-Yin, Lam, MD, Treasurer
 • Alan Yao, MD
 • Alice Lau, MD
 • Bingjing Roberts, MD
 • Felix Chu, DO
 • Huifang Xiao, MD
 • Kee Yee Shum, MD
 • Qiong Wu, MD
 • Rex Wu, MD
 • Shuk-Yi Lee, MD
 • Stanley Ng, MD
 • Thomas Chan, MD
 • Wenhong Zhou, MD
 • Zhao Hui Wang, MD
 • Man Ling Ngai, MD, Advisor